6111 sayılı torba yasanın 6, 7, 8 ve 9. maddelerine göre gelir, kurumlar, KDV ile vergi tevkifatı ile matrah artırımı hükümleri uyarınca yasal düzenlemeler yapılmıştır.[1] Torba yasa gereğince 2.5.2011 tarihine kadar mükelleflere müracaat olanağı tanıyan bu yasa 2009 yılına ilişkin tarh zamanaşımı süresinin sonu olan 31.12.2014 tarihine kadar yapılacak vergi incelemelerini etkileyecektir. Bu nedenle, 6111 sayılı yasanın bütün hükümlerinin vergi incelemeleri yönünden muhtemel etkilerinin incelenmesinde yarar görülmektedir.
6111 sayılı kanun hükümlerine göre matrah artırımında bulunanlar için artırımda bulunan yıl ve dönemler için vergi incelemesi yapılamaz ve dolayısıyla cezalı tarhiyat önerilemez.[2] Doğal olarak, matrah artırımı yapıldığı yıllarla ilgili mükellefler hakkında Cumhuriyet Savcılıklarına suç duyurusunda bulunulamaz veya asliye ceza mahkemelerinde ceza davası açılamaz.[3]

İçeriğin geri kalanını görmek için GİRİŞ yapmanız veya ÜYE olmanız gerekmektedir.