Vergi incelemeleri ile ilgili 213 sayılı VUK’nun 140. ve izleyen maddelerinde önemli düzenlemeler yapılmış bulunmaktadır. Yasal düzenlemelerden sonra 31.10.2011 tarihinde yayınlanan yönetmeliğin 23. maddesinde bahsi geçen kanun hükmü ile ilgili açıklamalar yapılmıştır.
Vergi incelemeleri konusunda geçmişte yaşanan çeşitli tecrübelerden sonra Gelir İdaresi Başkanlığı yeni vergi incelemeleri ile ilgili geçtiğimiz yılın son günü iki adet yönetmelik yayınlamıştır.[1]
Her iki yönetmelik hükümleri açısından vergi incelemesinde uyulacak esaslar ve vergi inceleme ve denetim planlarının hazırlanması, uygulanması ve neticelerinin izlenmesi yeni bir şekle oturtulmaya çalışılmaktadır. Bu arada yeri gelmişken vergi incelemesi sonuçlarını ortaya koyan raporlar vergi inceleme raporlarının düzenlenmesi, tutanaklarının hazırlanması ve diğer konular belirli bir formata sokulmaya çalışmaktadır. Burada vergi incelemelerinde getirilen yenilik incelemede uyulacak ilke ve süre bazında yapılan düzenlemelerdir. Kanuni düzenleme gereği vergi incelemelerinin 5 yıl içerisinde bitirilmesi esas alınmaktadır.[2] Ayrıca, inceleme elemanlarına da performans yönünden belirli kriterler getirilmiş olmasıdır. Böylece, sonsuza kadar devam eden incelemelerin önüne geçilmesi hedeflenmiştir. [3]

İçeriğin geri kalanını görmek için GİRİŞ yapmanız veya ÜYE olmanız gerekmektedir.