Önceki uygulama adıyla KOD uygulaması, yeni versiyonu ile özel esaslar uygulaması 2010/2 sayılı uygulama iç genelgesi ile devam ettirilmektedir.(1) Uygulamada birçok vergi mükellefi, kendisinin özel esaslara alındığını bir şekilde öğrenebilmektedir.(2) Özel esaslara alınan mükellefler hakkında idarenin bu durumu mükellefe yazılı olarak tebliğ etmesi zorunludur. Çünkü, mükellefin vergi idaresi tarafından özel esaslara alındığının mükellefe tebliğ edilmemesi halinde telafisi güç ve tamiri imkansız maddi ve manevi birçok zararlara uğraması muhtemeldir. Hatta, kullanıcı veya düzenleyici mükellefler açısından mükellefin KOD’a düşmesi nedeniyle ticari ilişkileri bozulmaktadır.(3)

İçeriğin geri kalanını görmek için GİRİŞ yapmanız veya ÜYE olmanız gerekmektedir.

 

Join Our Mailing List

Thank you for your message. It has been sent.
There was an error trying to send your message. Please try again later.

Once Weekly Webinar

Free Webinar Once Per Week

Our free webinar runs once per week and is available to anybody who wants to know more about getting started on the road to financial freedom.