Kurumlar vergisinden istisna kazançların kurumlar vergisi beyannamesi üzerinde gösterilerek kurum kazancından tenzili hakkında Maliye Bakanlığı YMM tasdik raporu ibrazı şartı getirmiştir.[1] Ancak, uygulamada söz konusu istisna kazançların kurum matrahından düşülmesi ile ilgili YMM tasdik raporları istenilmektedir. 3568 sayılı kanunun 37 nolu genel tebliğ hükümlerine göre düzenlenecek YMM raporlarının nisan ayı içerisinde kurum beyannamesinde 25 nisan tarihine kadar vergi dairesine verilmesi gerekecektir.[2] Bazı mükellefler kurumlar vergisi kanunun 5. maddesinde yer alan istisnalarla ilgili YMM tasdik raporlarını süresinde vergi dairesine vermeyi ihmal etmiş olabilirler. 5520 sayılı kanunun 5. maddesi hükmüne göre kurumlar vergisinden istisna kazançlar madde hükmünde bir bir sıralanmıştır. Söz konusu istisna hükümlerinden faydalanmak için YMM tasdik raporu şartı aranmaktadır.[3]

İçeriğin geri kalanını görmek için GİRİŞ yapmanız veya ÜYE olmanız gerekmektedir.

 

Join Our Mailing List

Thank you for your message. It has been sent.
There was an error trying to send your message. Please try again later.

Once Weekly Webinar

Free Webinar Once Per Week

Our free webinar runs once per week and is available to anybody who wants to know more about getting started on the road to financial freedom.