Gelir İdaresi Başkanlığı ve Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü arasından yapılan protokol gereği kısa süre içerisinde borçlu mükelleflerin vergi daireleri tarafından gayrimenkullere e-haciz uygulaması mümkün olacak.
Gelir İdaresi Başkanlığının 2018 yılından bu yana yürüttüğü borçlu mükelleflerin gayrimenkullerine internet ortamında e-haciz uygulamasında sona gelindi.
e-haciz projesi 6183 sayılı Amme Alacakları yasasına göre düzenlenen haciz bildirilerinin internet ortamında yapılması olarak biliniyor. Gelir İdaresi Başkanlığı, vergi daireleri adına e-haciz uygulamasına katılan bankalara elektronik ortamda haciz bildirimi yapıyor. Bu tebligatlar bankalar tarafından uygulanıyor ve vergi dairesi hesaplarına aktarılıyor.

Gayrimenkullerin e-haciz yöntemiyle haczedilmesine yönelik çalışmanın yanında, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’na bağlı Deniz ve İçsular Düzenleme Genel Müdürlüğü tarafından sicil kaydı tutulan gemilerin, amme borçlularının borcu nedeniyle vergi dairelerince elektronik ortamda haczedilebilmesine ilişkin çalışmaların da devam ettiği belirtildi.

Join Our Mailing List

Thank you for your message. It has been sent.
There was an error trying to send your message. Please try again later.

Once Weekly Webinar

Free Webinar Once Per Week

Our free webinar runs once per week and is available to anybody who wants to know more about getting started on the road to financial freedom.