TTK ticari defterler ilişkin ilgili tebliğin 9. Maddesi gereğince sermaye artırımlarının pay defterlerine kayıtlandırılması zorunludur. Buna göre; tebliğde yer alan diğer bilgilerle beraber ortakların sahip oldukları pay sayısı ve toplam tutarın pay defterine kaydedilmesi zorunludur.

Bu durumda ortakların sermaye artırımı dolayısıyla sahip oldukları pay sayısının ve tutarının da pay defterine işlenmesi gerekmektedir. Açıklama olarak da “… tarihinde tescil ve ilan edile … tarihli genel kurul kararı gereği sermaye artırımı” notu düşülebilir. Kayıt tarihi de yazılmak suretiyle sermaye artırımına ilişkin pay tutarlarının pay defterine kaydı işlemi tamamlanabilir.

Öte yandan sermaye artırımı işlemlerinin ticaret sicil de tescil ve ilanından sonra ilgili muhasebe kayıtlarının yevmiye ve defteri kebir’e işlenmesi zorunludur. Sermaye artırımlarının öncelikle iç kaynaklardan karşılanması, yetmemesi halinde ortaklarca nakden ilgili artışın yapılması gerekir. Sermaye artışlarında 1/4 bankaya blokaj işlemi yapılmalıdır.

Join Our Mailing List

Thank you for your message. It has been sent.
There was an error trying to send your message. Please try again later.

Once Weekly Webinar

Free Webinar Once Per Week

Our free webinar runs once per week and is available to anybody who wants to know more about getting started on the road to financial freedom.