Avukat kimdir?
Avukat: Serbest olarak meslek icra eden ve her türlü hukuki işlemlerin düzenlenmesi ile hukuki mesele ve uyuşmazlıkların çözümünde taraflara yardım eden, bilgi ve tecrübelerini bu yolda kullanan kamu görevlisidir.
 Avukatların Temel Özellikleri Nelerdir?
a.Kamu hizmetidir.
b.Serbest bir meslektir.
c.Avukatlık mesleği, yargının kurucu unsurlarındandır.
d.Bağımsız savunmayı serbestçe temsil eder.
e.Yargı organlarında vekil ve müdafi sıfatıyla bulunma konusunda tekel yetkisine sahiptir.
f.Hukuki bilgi ve tecrübesini adalet hizmetine tahsis eder.

Join Our Mailing List

Thank you for your message. It has been sent.
There was an error trying to send your message. Please try again later.

Once Weekly Webinar

Free Webinar Once Per Week

Our free webinar runs once per week and is available to anybody who wants to know more about getting started on the road to financial freedom.