1-Üst makamlara itirazın reddedilmesi.
2-Maliye bakanlığına şikayet yoluyla düzeltme isteminin reddedilmesi.
3-Vergi usul kanuna göre yapılan düzeltme talebinin reddi.
4-Uzlaşma, pişmanlık, yanılma, mücbir sebep halleri, zarar indirimi, vergi iadesi ile ilgili uyuşmazlıklar.
5-Emtianın tabi afetler sebebiyle zarara uğraması ile ilgili uyuşmazlıklar.
6-Müteselsil sorumluluk kapsamına alınması ile ilgili uyuşmazlıklar.
7-Kanuni temsilcilerin sorumluluğunu aşan bir işlemin uygulanması ile ilgili uyuşmazlıklar.

Join Our Mailing List

Thank you for your message. It has been sent.
There was an error trying to send your message. Please try again later.

Once Weekly Webinar

Free Webinar Once Per Week

Our free webinar runs once per week and is available to anybody who wants to know more about getting started on the road to financial freedom.