Mali hukuk, kamu hukukunun bir alt dalıdır. Bu dal, vergi ve harcama hukuku olmak üzere ikiye ayrılır. Vergi hukuku da özel vergi hukuku ve genel vergi hukuku olarak alt ayrıma tabi tutulur.
Özel vergi hukuku, Türk vergi sistemi olarak da isimlendirilir. Özel vergi hukuku kapsamında gelir vergileri, harcama vergileri ve servet vergilerinden bahsetmek mümkündür.
Genel vergi hukuku ise, vergi usul hukuku, vergi icra hukuku (6183), vergi yargılama hukuku, vergi ceza hukuku, uluslararası vergi hukuku gibi alt dallara ayrılır.
Yukarıda özet şekilde açıklanan mali hukuk şemasının görsel gösterimi aşağıdaki gibidir:
 

**Görsel Vergi Mükellefi Savunucuları Derneği tarafından oluşturulmuştur.