Vergi ihtilaflarının çözümünde mükelleflerini, vergi mükellefi savunucuları temsil etmelidir. Bunun sebeplerini aşağıda açıklamaya çalışacağız.
Uygulamada başta,
Vergi Mükellefi Savunucusu,
Muhasebeciler,
Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler,
Yeminli Mali Müşavirler,
Bağımsız Denetçiler,
Sosyal Güvenlik Müşavirleri ve
Gümrük Müşavirleri,
mükellefin temsilcisi olarak ön plana ortaya çıkmaktadırlar. vergi hukukunu çok iyi bilmeselerde, mecburen avukatlar, daha çok adli yargıda mükellefleri temsil etmektedirler.

Join Our Mailing List

Thank you for your message. It has been sent.
There was an error trying to send your message. Please try again later.

Once Weekly Webinar

Free Webinar Once Per Week

Our free webinar runs once per week and is available to anybody who wants to know more about getting started on the road to financial freedom.