Vergi sorunlarının çözümünde serbest muhasebeci, serbest muhasebeci mali müşavir ,yeminli mali müşavirler  ve vergi görev yapmaktadır.
Vergi sorunlarının çözümünde vergi mükellefini meslek mensupları temsil etmekte; idari aşamada taraflar arasında çözüme kavuşturulamayan sorunların yargı organları önüne taşınması görevini de yine meslek mensupları üstlenmektedir.
Meslek mensupları, ya kendilerinin yazdıkları dilekçelerle vergi ödevlisinin bizzat; ya da yanlarında çalıştırdıkları ve sadece imzasını kullandıkları avukat için aldıkları vekalete dayanarak avukat aracılığıyla yargı yoluna başvurulması sağlamaktadır.
Vergi hukuku alanında avukatlara kendiliğinden iş gelmesine de pek rastlanılmamaktadır. Çünkü, vergi mükellefi ile vergi idaresi arasından çıkan sorunlar meslek mensuplarının yaptıkların bildirimlerden, düzenledikleri belgeler ve tuttukları defterlerden, verdikleri beyannamelerden kaynaklanmaktadır.
Sonrasında yapılan incelemelere refakat etmektedirler. Vergi dairesi tarafından tebliğ edilen vergi ve ceza ihbarnamelerinden öncelikli olarak haberdar olmaktadırlar.
Dolayısı ile meslek mensupları olayı bilen vergi hukukçusu ve vergi uzmanı olarak, bu sorunların çözümünde vergi mükellefinin sorununu çözmek zorunda kalmaktadır.
Sorunların idari yoldan çözülememesi durumunda yine dava konusu edilmesinde de yine meslek mensupları görev yapmaktadır. Ancak, yargı yoluna başvurulması sürecinde işin içinden çıkılamayacağını anlayan bazı meslek mensupları mecburen bir emekli vergi hakimi veya vergi yargılamasını bilen emekli maliyeci bularak sorunu çözmektedir. Bu tavsiyeler meslek mensubu tarafından yapılmaktadır.

Join Our Mailing List

Thank you for your message. It has been sent.
There was an error trying to send your message. Please try again later.

Once Weekly Webinar

Free Webinar Once Per Week

Our free webinar runs once per week and is available to anybody who wants to know more about getting started on the road to financial freedom.