Birincisinde, eğer ortada vergiye ilişkin hesaplarda ya da vergilendirmede yapılan hatalar yüzünden haksız yere fazla ya da eksik vergi istenmesi veya alınması durumu söz konusu ise, yapılan hata, düzeltme yoluyla giderilmeye çalışılmaktadır.
Bunun dışındaki durumlarda ise mükellefler, ödemeleri istenilen vergi ve cezaları hiç değilse kısmen ödemeye yanaşarak uyuşmazlığı idari aşamada çözümlemeye çalışmaktadırlar.
Bu aşamada, vergi uyuşmazlığını idari aşamada çözümleyebilmek için başvurulan yollardan biri “cezadan indirim”, diğeri de tarhiyat öncesi ya da tarhiyat sonrası “uzlaşma” uygulamasından yararlanmaktır.
Bu arada, idare de almak istediği vergiyi kısmen dahi olsa, fazla uğraşmadan almış olmaktadır.
Özetleyecek olursak , bunlar ‘’vergi hatalarının düzeltilmesi ‘’,cezalarda indirim,pişmanlık ve islah ,uzlaşma yoluyla çözülebilir.
Ayrıca  idari yollarla çözülemeyen durumlarda ayrıca vergi mahkemelerine dava konusu yapılabilir.
Mükellef vergi idaresinin ihtilafa konu olan işlemini yine idareye başvurarak düzeltilmesini isteyebilir. Düzeltme başvurusunun yapıldığı tarihte, 30 günlük dava açma süresinin bitmiş olması durumunda ise, vergi mahkemesine dava açma imkanı artık kalmamaktadır.
Ancak, böyle bir durumda,
Maliye Bakanlığı’na şikayet yoluyla bir başvuru yapılması imkanı bulunmaktadır. Ancak idari işlemdeki hatanın mutlaka 116 ve 117. maddelerde tanımlanan  hatalardan  olması gerekir.
1)Vergi dairesine düzeltme talebi ile başvuru (zamanaşımı süresi içinde)
2) Düzeltme işleminin reddi yada red edildiğinin kabulü
3) Şikayet yoluyla Maliye  Bakanlığı’na başvuru ( 60 gün içinde)
4) Vergi mahkemesine dava açılması (red edilmesinden yada red olarak  kabulünden itibaren 30 gün  içinde)

Join Our Mailing List

Thank you for your message. It has been sent.
There was an error trying to send your message. Please try again later.

Once Weekly Webinar

Free Webinar Once Per Week

Our free webinar runs once per week and is available to anybody who wants to know more about getting started on the road to financial freedom.