Vergi Borcu Kader Değil

Derneğimiz, vergi mükelleflerinin hak ve sorumlulukları ile ilgili bilgilendirmeler yapmaktadır.
Tahsil zamanaşımı” konusuyla ilgili, 6183 sayılı Kanunun  102’nci maddesine göre ,”Amme alacağı, vadesinin rasladığı,takvim yılını takip eden, takvim yılı başından itibaren 5 yıl içinde tahsil edilmezse, zamanaşımına uğrar.
Bu konuda uygulamada,  eksiklikler nedeniyle,  avukatlar vergi hukukunu, mali müşavirler ve gümrük müşavirleri yargılama hukukunu, maliyeciler de itiraz sonuçlarını,  bilmediklerinden dolayı, vergi mükellefleri, haklarını aramakta zorlanmaktadır.
Zamanaşımı var mı?  Yok mu?  Vergi memurlarınca yatırılan  1 tl gibi, konularda, çeşitli tereddütler yaşanmaktadır. Vergi borcu kader değil, bunlarla ilgili, vergi mahkemelerine açılan bir çok dava kazanıldı.
Mahkeme kararlarında, uyuşmazlık konusu amme alacaklarının tahsil zamanaşımına uğradığı sonucuna varıldığından,  dava konusu haciz işlemlerinin iptaline karar verilmektedir.
Vergi daireleri, bu mahkeme kararlarını uygulamada zorluklar çıkarsa da, sonuçta,  30 gün içinde uygulanmak zorundadır.
Vergi sorunları olan mükelleflerimiz,  bize telefon ve mesaj yoluyla ulaşabilirler.
Derneğimize üye olun, gücümüze güç katın!

HEMEN MESAJ GÖNDEREBİLİRSİNİZ

HEMEN TIKLA!

YA DA 

0262 606 05 41

ÜZERİNDEN ULAŞABİLİRSİNİZ

Join Our Mailing List

Thank you for your message. It has been sent.
There was an error trying to send your message. Please try again later.

Once Weekly Webinar

Free Webinar Once Per Week

Our free webinar runs once per week and is available to anybody who wants to know more about getting started on the road to financial freedom.