Mükellef Kriz Hattı!

6183 SAYILI YASAYA GÖRE VERGİ DAVALARI

Vergi Mükellefi Savunucuları Derneği:Ana Sayfa / 6183 SAYILI YASAYA GÖRE VERGİ DAVALARI

Vergi Borcundan Dolayı Haciz

2019-10-14T22:02:22+00:00Ekim 14, 2019|

Vergileme ve tahsil sürecinin son aşamasıdır. Genel olarak haczin icrası ile vakıf olunur ve bu tarihten itibaren dava açma süresi ...

Asgari Geçim İndirimi Haczedilebilir Mi?

2019-10-13T21:27:58+00:00Ekim 13, 2019|

Maliye Ba­kanlığı’nca yayımlanmış olan 265 seri No.lu Genel Tebliğ’de gerekli açıklama yapılmış ve işverenlerin asgari geçim indirimi tutarını mutlaka net ...

İhtiyati Hacizde Dava Açma Süresi

2019-10-13T21:18:04+00:00Ekim 13, 2019|

İdari işlemlerin dava konusu edilmeleri, yönetilenlere idarenin işlemlerin hukuka uygunluğunu değerlendirme ve dava konusu edip etmeyeceklerini düşünme; yönetilenlerin işlemlerinde ise ...

3,9 Milyon Kişiye "E-Haciz" Başladı !

2019-10-02T09:07:57+00:00Ekim 2, 2019|

Türkiye genelinde sosyal güvenlik kurumu ile vergi daireleri "e-haciz" ya da diğer adıyla "e-kısıt" uygulaması ile vatandaşların banka hesaplarını "bloke" ...

Go to Top