Mükellef Kriz Hattı!

GAYRİMENKÜL MAL HACİZLERİ

Vergi Mükellefi Savunucuları Derneği:Ana Sayfa / GAYRİMENKÜL MAL HACİZLERİ

Hangi Belgeye İstinaden Haciz Yapılır?

2017-09-26T09:38:08+00:00Eylül 26, 2017|

6183 sayılı Kanunun 77 nci maddesinde, her türlü menkul malların; cins ve türleri, özellikleri, işaretleri, sayı ve miktarları ve tahmin ...

Hangi Mallar Haczedilemez ?

2017-09-26T09:24:03+00:00Eylül 26, 2017|

6183 sayılı yasanın 70. Maddesinde haczedilemeyecek mallar maddeler halinde sıralanmıştır. Uygulamada vergi borcu nedeni ile emekli maaşları, amme borçlusunun haline ...

Vergi Borcu ve Gayrimenkul Haczi

2017-04-10T11:09:06+00:00Nisan 10, 2017|

Amme Alacaklarının Tahsil Usul Hakkında Kanun 75. maddesi “aciz hali” ile ilgili hükümleri içermektedir. Buna göre “ Yapılan takip sonunda, ...

Hacizli Olan Arsa Satılır mı?

2017-04-08T09:55:29+00:00Nisan 8, 2017|

Borçlu olanın mallarına uygulanan bir işlem olarak karşımıza çıkmakta olan haciz; alacaklı, borçlunun borcunu ödememesi durumunda, söz konusu borcun tahsilini ...

Go to Top