Mükellef Kriz Hattı!

İHTİYATİ HACİZ

Vergi Mükellefi Savunucuları Derneği:Ana Sayfa / İHTİYATİ HACİZ

İhtiyati Hacizde Dava Açma Süresi

2019-10-13T21:18:04+00:00Ekim 13, 2019|

İdari işlemlerin dava konusu edilmeleri, yönetilenlere idarenin işlemlerin hukuka uygunluğunu değerlendirme ve dava konusu edip etmeyeceklerini düşünme; yönetilenlerin işlemlerinde ise ...

İhtiyati Haciz Uygulaması

2017-04-21T09:38:03+00:00Nisan 21, 2017|

Genel Olarak İhtiyati Haciz İhtiyati haciz, ileride tahakkuk edecek olan tahakkuk etmiş henüz vadesi geçmemiş bulunan ya da vadesi geçtiği ...

İhtiyati Haciz Nedir? Nasıl Yapılır?

2017-02-02T11:55:11+00:00Şubat 2, 2017|

Hukuki bir terim olarak bankacılık literatüründe de kullanılan ihtiyacı haciz kelime anlamı olarak gelecekte olacak borç sıkıntılarına istinaden yapılan haciz ...

İhtiyati Hacizde Teminat

2017-02-02T11:50:43+00:00Şubat 2, 2017|

Mahkeme, teminatsız ihtiyati haciz kararı veremez. 6100 Sayılı HMK m.87 uyarınca,  1 Ekim 2011 tarihinden itibaren ihtiyati haciz taleplerinde nelerin ...

İhtiyati Haciz Uygulamaları

2017-02-02T11:44:07+00:00Şubat 2, 2017|

A.GENEL OLARAK: İhtiyati haciz, alacaklının para alacağının zamanında ödenmesinin güvence altına alınması için borçlunun mallarına geçici olarak hukuken el konulmasıdır. ...

Go to Top