Vergi Borcu Kader Değil, Zamanaşımı Var!

2020-10-19T07:04:23+00:00Ekim 19, 2020|

6183 sayılı kanunun 102. maddesine göre amme alacağı, vadesinin rastladığı takvim yılını takip eden takvim yılı başından itibaren 5 ...