Mükellef Kriz Hattı!

YASAL DEFTER VE BELGELERİN İBRAZ EDİLEMEMESİ

Vergi Mükellefi Savunucuları Derneği:Ana Sayfa / YASAL DEFTER VE BELGELERİN İBRAZ EDİLEMEMESİ

Defter ve Belgelerin İbraz Zorunluluğu

2017-05-08T22:36:54+00:00Mayıs 8, 2017|

1. GİRİŞ 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun “Defter Tutma” başlıklı ikinci kısmı ile “Vesikalar” başlıklı üçüncü kısmında, defter ve belge ...

Yasal Defter ve Belgeler Kaç Kez İstenir?

2017-02-06T19:17:24+00:00Şubat 6, 2017|

Vergi hukukunda en ağır yaptırımlar defter ve belgelerin ibraz edilmemesi içindir: KDV indirimlerinin reddi, gecikme faizi, üç kat vergi ziyaı ...

Go to Top