Aynı Zamanda Aynı Aile içerisinde Ardışık Gelen Ölümlerde Veraset ve İntikal Vergisi

I-GENEL BİLGİLER Uygulamada çok az da olsa aynı aile dahilinde sık veya eş [...]