Defter ve/veya Belgelerin İbraz Edilmemesine İlişkin Yargı Kararları

Özet: Çalışmanın temel amacı, defter ve belge ibraz etmeme suçunun güncel ve istikrarlı [...]