Defter ve Belgelerin Müfettişe İbraz Edilmemesi / Gizlenmesi Fiili

Vergi mükelleflerinin  kanunen tutmak  ve kullanmak  zorunda olduğu  defter ve belgeler ile ibrazı [...]