Düzenlenen Faturaların Sahte ve Muhteviyatı İtibariyle Yanıltıcı Olduğu Hususunun Açık ve Somut Bir Şekilde Ortaya Konulması Gerekir

Danıştay 9. Dairesi Tarih    : 14.04.2016 Esas No : 2014/3641 Karar No  : [...]