Gereği Yerine Getirilmemiş Olan SMMM veya YMM Raporları ve Bir Yargı Kararı

3568 sayılı yasaya göre unvan almış, yetki almış ve ilgili meslek odası çalışanlar [...]