İhtiyati Haciz Uygulamaları

A.GENEL OLARAK: İhtiyati haciz, alacaklının para alacağının zamanında ödenmesinin güvence altına alınması için [...]