İhtiyati Hacizde Teminat

2017-02-02T11:50:43+00:00Şubat 2, 2017|

Mahkeme, teminatsız ihtiyati haciz kararı veremez. 6100 Sayılı HMK m.87 uyarınca,  1 Ekim 2011 tarihinden itibaren ihtiyati haciz taleplerinde nelerin ...