Özel Usulsüzlük Cezası Kesilebilmesi İçin Somut Tespit Gerekir

Muhtelif Müşterilere Yapılan Teslim ve Hizmetler İçin Fatura vb Belge Düzenlenmediğinden Bahisle Kesilen [...]