Resen Mükellefiyet Tesisinde Kesilen Cezalar İçin Yeni Dönem

Özet Resen mükellefiyet tesisi ya da diğer bir adıyla geçmişe yönelik mükellefiyet tesisi [...]