Şirketlerden Elde Edilen Kar Paylarının Vergilendirilmesi

2017-02-19T14:17:13+00:00Şubat 19, 2017|

GVK’nun 75. Maddesinin 1. Fıkrasında menkul sermaye iradı tanımlanmıştır. Buna göre; sahibinin ticari, zirai veya mesleki faaliyeti dışında nakdi sermaye ...