Şirketlerden Elde Edilen Kar Paylarının Vergilendirilmesi

GVK’nun 75. Maddesinin 1. Fıkrasında menkul sermaye iradı tanımlanmıştır. Buna göre; sahibinin ticari, [...]