Vergi Dairelerinde Zaman Aşımı Niçin Dikkate Alınmaz?

2017-02-08T19:56:27+00:00Şubat 8, 2017|

Zaman aşımı   213 sayılı VUK’nun  114. maddesinde  düzenlenmiştir. Zaman aşımının  vergi uygulamalarında tarh  zaman aşımı  ve  ayrıca tahsil  zaman aşımı  ...