Vergi Dairelerinde Zaman Aşımı Niçin Dikkate Alınmaz?

Zaman aşımı   213 sayılı VUK’nun  114. maddesinde  düzenlenmiştir. Zaman aşımının  vergi uygulamalarında tarh  [...]