Vergi Davalarına İlişkin Dilekçelerde Dikkat Edilecek Hususlar ve Usule İlişkin Bazı Durumlar

Görevli ve Yetkili Mahkeme İdari Merci Tecavüzü Dava Açma Ehliyeti İdari Davaya Konu [...]