Vergi Hatalarını Düzeltme ve Reddiyat

Vergi hatası: Madde 116 – Vergi hatası, vergiye müteallik hesaplarda veya vergilendirmede yapılan [...]