Vergi Hukukunda Ödeme Emri

Ödeme emrinin hukuki niteliği 6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 54 [...]