Vergi Müfettişine Bilgi İbrazı Nedir?

2017-02-27T09:10:13+00:00Şubat 27, 2017|

6736 sayılı Torba Yasa hükümlerine göre matrah artırımı yapan mükellefler açısından (mad. 5 hükmü gereğince) defter ve belgeler, artırım yapılan ...