Vergi Usul Yasasındaki Fatura İle İlgili Cezai Hükümler

2017-03-06T08:57:21+00:00Mart 6, 2017|

1. Usulsüzlük Vergi Usul Yasasının 351. maddesine göre usulsüzlük, “Vergi Kanunlarının şekle ve usule müteallik hükümlerine riayet edilmemesidir.” Şeklinde açıklanmaktadır. ...