Vergi ve Ceza İhbarnamesine Karşı Hak Arama Yolları

Kendisine vergi ve ceza ihbarnamesi tebliğ edilen gerçek ve tüzel kişiler bizzat uzlaşma [...]