Vergi Ziyaı Cezasının Miras Yoluyla Mirasçılara Geçmeyeceği

2017-02-24T12:18:35+00:00Şubat 24, 2017|

Danıştay 3. Dairesi Tarih    : 11.02.2015 Esas No  : 2013/5782 Karar No  : 2015/580 VUK Md. 372 VERGİ ZİYAI CEZASININ ...