Vergide Hata ve Düzeltme Hükümlerinde Kapsam

Hemen her hukuk dalı, kendi açısından “hata” kavramına yer vermiştir. Hata, ceza hukukunda [...]