Mükellef Hakları Bildirgesi

Mükellef Hakları Bildirgesi , bu bildirge, Türk Gelir İdaresinin mükellef odaklı, kaliteli hizmet [...]