Sahte Belge ( Naylon Fatura) Davalarında Alış Faturalarının Sahte Olması

Özet Sahte veya yanıltıcı belge (naylon fatura) düzenleme ve bunları kullanma fiillerinin mevcudiyetinin tespitinde [...]