Yasal Defter ve Belgeler Kaç Kez İstenir?

2017-02-06T19:17:24+00:00Şubat 6, 2017|

Vergi hukukunda en ağır yaptırımlar defter ve belgelerin ibraz edilmemesi içindir: KDV indirimlerinin reddi, gecikme faizi, üç kat vergi ziyaı ...