Yürütmeyi Durdurma Kararı Süresi

2017-02-03T10:34:45+00:00Şubat 3, 2017|

Yürütmenin durdurulması, idari yargıda açılacak iptal davalarında mahkemenin nihai karar vermesinden önce tedbir niteliğinde verilen bir karardır. İdari yargıdaki yürütmenin ...